SAKA PATRONFILTER

SAKA 10

 • Flöde: 10 L/ min
 • Anslutning Topp: 1” BSP F 
 • Anslutning Dränering: 1/4” BSP F
 • Filtertyp: Patron
 • Material: 316L
 • Max Tryck: 10 bar
 • Max Temperatur: 90°C

SAKA 20

 • Flöde: 20 L/ min
 • Anslutning Topp: 1” BSP F 
 • Anslutning Dränering: 1/4” BSP F
 • Filtertyp: Patron
 • Material: 316L
 • Max Tryck: 10 bar
 • Max Temperatur: 90°C

SAKA 10 SAKA 20 SAKA 100 SAKA 400
Anslutning In/Ut: 1” BSP F 1” BSP F 1” BSP M 2” BSP M
Anslutning Dränering: 1/4” BSP F 1/4” BSP F 1/4” BSP F 1/4” BSP F
Max Flöde: 10 L/min 20 L/min 100 L/min 400 L/min
Filtertyp: Patron Patron Påse Påse
Material behållare: 316L 316L 316L 316L
Väggmonterad eller Fristående: Vägg. Vägg. Fri. Fri.
Max Arbetstryck: 10 bar 10 bar 8,5 bar 10 bar
Max Temperarur: 90°C 90°C 90°C 90°C

TILLBEHÖR